Anbefalinger

Anbefalinger af regnskabskonsulent Frank Hupfeldt.

 

Flemming Lauridsen, Cosmeticon ApS

Frank Hupfeldt har været ansat som regnskabschef ved Speciallægernes Privatklinik siden 25. april 1996.

Undertegnede købte min partner ud med virkning fra og med 1. marts 1997, virksomheden ændrede ved samme lejlighed navn til Cosmeticon.

Virksomheden blev omdannet til et Anpartsselskab pr. 1. januar 2003, senere samme år fik vi stiftet et holdingselskab. Al rådgivning samt det praktiske arbejde blev udført af Frank Hupfeldt.

I sommeren 2003 købte undertegnede en større udlejningsejendom med 6 lejemål i centrum af københavn.

I efteråret 2007 afviklede undertegnede mine aktiviteter.

Frank Hupfeldt har som “økonomiansvarlig” været eneansvarlig for mit bogholderi, herunder finans-, debitor- og kreditorstyring, lønninger, udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetter, estimater, anlægskartotek, årsrapporter og selvangivelser. Alle disse opgaver har været udført med største pertentlighed og til min og mine medarbejderes største tilfredshed. Frank har i alle forhold haft “prokura” til at disponere på mine vegne indenfor de aftaltte rammer.

Frank Hupfeldt har desuden arbejdet som administrator for min udlejningsejendom siden 1. juni 2003.

Frank Hupfeldt har siddet i bestyrelsen i Ejerforeningen Bredgade 29, sidder i bestyrelsen i Cosmeticon ApS.

Jeg medgiver gerne Frank Hupfeldt min bedste anbefaling og står gerne til rådighed for uddybbende spørgsmål, idet Frank altid har været ærlig og loyal uanset opgavens karakter, er et udpræget ordensmenneske og det bør nævnes, at Frank har været min højre hånd og uundværlige støtte igennem alle årene.

Flemming Lauridsen
Cosmeticon ApS

Bo Staal, coach og foredragsholder

Frank Hupfeldt har været min tilknyttede revisor, siden jeg startede min virksomhed i 2006.

Da jeg arbejder med coaching, konflikthåndtering og foredrag ligger min hverdags fokus langt fra bilag, saldobalancer og momsregnskab, og Frank er min garant for at jeg er på omgangshøjde med udgiftsniveauer i forhold til indtægt, lønudbetalinger, kørselsbilag, skat og moms.

Jeg startede i sin tid op uden nogen viden om virksomhedsøkonomi, og mit samarbejde med Frank Hupfeldt betyder, at jeg i hverdagen kan koncentrere mig om at sælge og levere til mine kunder, og har ro i maven når jeg tænker på min økonomi.

Det giver overskud i min virksomhed og energi til mere salg og udvikling!

Jeg kan derfor give Frank Hupfeldt mine bedste anbefalinger.

Det bedste hilsner

Bo Staal, coach og foredragsholder.
www.staalsat.dk

 

Leander Kokspang, Grøn Køreskole

Grøn Køreskole er en forholdsvis nyetableret virksomhed, der startede i juni 2009. Frank Hupfeldt har næsten været med fra starten. Regnskab lavede jeg selv de første par måneder, synes selv, at jeg havde styr på det med regnskab, moms osv. Blandt andet efter et opstartskursus hos Skat.

Trods mine selvlærte kundskaber indenfor regnskab, brugte jeg utrolig megen tid på at lave MOMS og skrive tal ind i downloadede skabeloner, brugte også megen tid på at undersøge sådan noget som regler indenfor afskrivninger og årsopgørelser.

Vil gerne have 100 % styr på mine ting og måtte erkende, at jeg havde brug for professionel hjælp. Her var jeg heldig at opsøge Frank Hupfeldt.

Frank Hupfeldt er ærlig og kompetent. Han har hjulpet Grøn Køreskole og sparet mig for mange regnskabstimer, han forklarer godt og giver god forståelig rådgivning, ikke kun til min virksomhed, men også til mig som privatperson. Der er nu 100 % styr på regnskabet, afskrivninger og årsopgørelser.

Med venlig hilsen

Leander Kokspang
www.gron-koreskole.dk

 

Brian Skaaning, webdesign og webhosting

Frank Hupfeldt har været tilknyttet som regnskabskonsulent og udført alle hånde praktiske og administrative opgaver. Det gælder fx bogføring, angivelse af moms og udfærdigelse af årsregnskab m.m.

Opgaverne er løst fuldt tilfredsstillende og som aftalt, både med hensyn til deadlines og kvalitet.

Jeg har haft stor glæde af det arbejde, som jeg trygt har overladt til Frank. Det har givet mig tid og ro til at løse andre opgaver, velvidende at regnskabet var i sikre hænder. Så derfor kan jeg uden at ryste på hånden give Frank mine bedste anbefalinger.

De bedste hilsner

Brian Skaaning
www.skaaningmedia.dk