Ydelser – regnskab, bogføring m.m.

Regnskabsydelser tilbydes på baggrund af bred erfaring og til konkurrence dygtige priser.

Årsregnskab / årsrapporter udarbejdes

Årsregnskaber og årsrapporter udarbejdes for enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber og aktieselskaber. Læs mere om ydelsen “Årsregnskab” her.

Bogføring

Bogføring tilbydes på eget økonomistyresystem C5 eller hos kunden. Vi bogfører efter gældende standarder vedr. finans-, debitor- og kreditorbogføring. Læs mere om ydelsen “Bogføring” her.

Ejendomsadministration

Flere års erfaring haves med ejendomsadministration. Læs mere om ydelsen “Ejendomsadministration” her.

 

Moms

Der kan her være tale om enten kvartårlig eller halvårlig momsafregning. Virksomhedens moms stemmes
af og indberettes til SKAT Online.

Grundlaget for at afstemme moms er altid et bogført materiale for den aktuelle periode.

Lønsumsafgift

Der kan her være tale om enten kvartårlig eller helårlig lønsumsafregning. Virksomhedens lønsum stemmes af
og indberettes til SKAT Online.

Grundlaget for at afstemme lønsumsafgift er altid et bogført materiale for den aktuelle periode.

Rådgivning

Det er meget vigtigt at komme godt fra start derfor yder jeg meget gerne nystartede virksomheder rådgivning.
Alle nye kunder får 1. uforpligtende møde uden beregning, hvor vi drøfter virksomheden aktuelle behov for
rådgivning og øvrig hjælp til administration.

Debitorstyring

Efter endt bogføring af samtlige debitorer tilbydes debitorstyring, hvilket vil sige at man danner sig et overblik
over hvem der skylder virksomheden penge. Sidste rettidige betalingsdato skal i vides muligt omfang være
overholdt.

  • Der sendes kontoudtog ud ifølge aftale med den enkelte debitor.
  • Der sendes rykker skrivelse.
  • Der sendes rente fakturaer ud.

Alle handlinger afstemmes med virksomheden, så der ikke opstår misforståelser.

Kreditorstyring

Efter endt bogføring af samtlige kreditorer tilbydes kreditorstyring, hvilket vil sige at man danner sig et overblik
over hvem virksomheden skylder penge. Sidste rettidige betalingsdato skal i vides muligt omfang overholdes.
Eventuelle kontoudtog gennemgås / tjekkes for eventuelle fejl.
Alle handlinger afstemmes med virksomheden, så der ikke opstår misforståelser.

Lønadministration

Lønadministration tilbydes både med 14 dags lønnede og månedslønnede personale.

Tilbyder at lave enhver form for lønadministration når blot den enkelte medarbejders timeantal mv. i den enkelte
løn periode modtages. Kunden bestemmer naturligvis hvilket løn bureau der ønskes anvendt.

Budgetter

Det skaber overblik at have et budget og dette er vigtigt både i en virksomhed og som privatperson.

Et budget bør følges og justeres løbende. Det ses ofte at et budget indgår i en forretningsplan for virksomheden.

Estimater

Estimater udarbejdes f. eks. således:

  • efter 1. kvartal udarbejdes estimat 1
  • efter 2. kvartal udarbejdes estimat 2
  • og efter 3. kvartal udarbejdes estimat 3

det vil sige at der i dette materiale altid indgår en periode med de realiserede tal og den resterende del af budget
perioden typisk et kalenderår indgår budget tal. Vi kan også kalde det budgetopfølgning. Dette er bare et forslag til
et estimat kunden bestemmer naturligvis.

regnskabsydelser ved Frank Hupfeldt Kørselsregnskab Bogføring

 

Forretningsgange

  • Forretningsgangsbeskrivelse – likvide midler
  • Forretningsgangsbeskrivelse varesalg – debitorer – indbetaling
  • Forretningsgangsbeskrivelse lagerført varekøb – kreditorer – udbetaling.

Herunder interne kontroller. En af ovennævnte forretningsgange er et særdeles brugbart redskab i en travl hverdag
og kan forebygge  mange misforståelser (hvem gør hvad).

Selvangivelser

Selvangivelser og skatteberegning udarbejdes / tjekkes for den enkelte. 

Til dette anvendes Magnus : SKAT nyeste version

 

Kontakt os for mere information om vores regnskabsydelser