Ejendomsadministration

Flere års erfaring haves med ejendomsadministration. Huslejeopkrævninger fremsendes månedligt, hvis lejer
ikke betaler rettidigt rykkes. Huslejestigninger i henhold til lejekontrakt.

Der udarbejdes skrivelse til lejer vedrørende huslejestigning hvoraf fremgår hvordan beløbet på stigningen
fremgår og hvornår stigningen træder i kraft.

Fraflytnings syn (rapport udarbejdes efter gennemgang af fejl og mangler i lejemålet).
Dette skal danne grundlag for en istandsættelse af lejemålet i henhold til lejekontrakten, så lejer kan få et
eventuelt overskydende depositum udbetalt efter endt istandsættelse. Der afholdes gerne indflytnings syn,
hvis dette er påkrævet.